מדיניות ואמצעי תשלום

תנאי שימוש

להלן ההגדרות:
האתר: www.golden-beach.co.il
החברה: מלון גולדן ביץ’ תל אביב.
שירותים: חבילות נופש במלון, ארוחות, ספא, מבצעים מיוחדים, שאר השירותים הרלוונטיים, ועוד.
המשתמש: כל אדם אשר משתמש או מבקר באתר, ומסכים עם כל תוכנו של זה.

.1 כללי –
1.1 האתר www.golden-beach.co.il מספק מידע על מלון גולדן ביץ’ תל אביב.

1.2 שירותי הבוקינג במלון גולדן ביץ’ תל אביב, יתבצעו על ידי האתר בצורת שלב אחר שלב, על ידי מילוי הפרטים הנדרשים. על ידי מילוי הפרטים, ייחשב התהליך ככוונה לביצוע הזמנה ובוקינג, זאת בתום לב ובאמצעות האתר.

1.3 כל משתמש אשר מבקר באתר, או מתכוון לרכוש את שירותי החברה, מצהיר בזאת כי הוא מודע לתנאי האתר ותוכן האתר. המשתמש מסכים כי כל התנאים שנקבעו מקובלים על ידיו, ולא יהיו לו כל טענות או
תביעות כנגד האתר )בין אם באופן ישיר או עקיף( ואו החברה ו /או מפעיליה ו /או הבעלים ו /או המנהלים ו /או מי מטעמם.

1.4 המילים המופיעות באתר ובתקנון זה הינן במין אחד מטעמי נוחות בלבד, וכוללות זכר ונקבה, ו/או כל משתמש אחר. כמו כן, מילות אשר בלשון יחיד כוללות רבים ולהיפך.

2 תנאי שימוש באתר –
2.1 כל אדם רשאי להשתמש באתר, בתנאים הבאים: –
המשתמש הוא בן 18 שנים לפחות.
למשתמש יש כתובת דוא”ל.
המשתמש מחזיק כרטיס אשראי חוקי מהבאים: ויזה, דיינרס, מאסטרצ’יינג’, אמריקן אקספרס, ישראכרט.

2.2 שירותים אשר יינתנו דרך האתר מותנים במילוי טפסים מסוימים.

2.3 בין היתר, המשתמש מעניק את הסכמתו לתנאים אלה.

2.4 באשר לכל תקשורת אשר נעשית באתר, או עם האתר, אשר נוגעת למלון גולדן ביץ’ תל אביב, לרבות אך מבלי להגביל למשוב, שאלות, הערות, הצעות וכדומה:(א) לא תהיה למשתמש זכות לסודיות בתקשורת ולא תהיה לנו שום חובה להגן על התקשורת מפני גילוי; (ב) אנו שומרים את הזכות לשכפל, להשתמש, לחשוף ולהפיץ כל תקשורת לאחרים, זאת ללא הגבלה; ו-(ג) נהיה רשאי להשתמש בכלל הרעיונות, מושגים, ידע, תוכן או טכניקות הכלולות בתקשורת, זאת לכל מטרה שהיא, לרבות אך מבלי להגביל לפיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים ושירותים המשלבים מידע מסוג זה. המצויין לעיל מוגבל אך ורק על ידי מחויבותינו וחובותינו באשר למידע האישי שלךץ לאור הבנה זו, המשתמש לא יוכל להעלות כל דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בגין תכנים אלו.

2.5 חברה לא תישא באחריות לכל סוג נזק אשר נגרם כתוצאה מכישלון ו/או עיכוב מכל סוג שהוא הנגרם עקב שימוש באתר ו/או מניסיון לשימוש, לרבות שימוש לצורך ההזמנה שירותים ו/או מידע, ולמשתמש לא תהיה כל עילה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ומפעילי האתר ו/או מי מטעמיהם באשר לאמור לעיל.

2.6 החברה מצהירה בזאת, כי היא עושה את כל המאמצים האפשריים כדי לוודא כי אספקת המידע הינה מדויקת ונכונה ככל האפשר, ומעבר לכך, התיאורים והמידע המתוארים הינם כלליים. אולם, המידע אינו מספק סקירה מקיפה על כל העניינים, וניתן מידע כללי בלבד.

2.7 המידע המופיע באתר הנו מידע כללי של מאפייני האתר. מובן ומוסכם על המשתמש כי בעלי האתר ו/או המנהלים ו/או העובדים ו/או כל גורם אחר מטעמם לא יהיו אחראים לאי הבנה כלשהי מנקודת מבטו וחוסר יכולתו של המשתמש, או אי יכולתו להשתמש באתר ולהבין את תנאי האתר.

3 מידע על משתמשים – פרטים
3.1 על משתמש המעוניין בהזמנת חדר או חדרים או כל שירות אחר באמצעות האתר לספק פרטים מהימנים כאמור בטפסי ההרשמה.

3.2 מבלי לגרוע מתנאים אלו, נדרש המשתמש באתר לספק כתובת דוא”ל פעילה ולמלא את כל שדות החובה.

3.3 מבלי לגרוע מתנאים אלו, בעל האתר רשאי למנוע מהמשתמש שימוש באתר, ואף שלא לאשר את בקשת הזמנתו, באם:
3.3.1 נמסר מידע שגוי מהמשתמש.
3.3.2 נעשה שימוש שאינו חוקי על ידי המשתמש.
3.3.3 אם לדעתם של בעלי האתר המשתמש עלול להזיק לאתר או למשתמשים אחרים באתר.
3.3.4 אם פרטי כרטיס האשראי יתגלו כשגויים.
3.3.5 אם כרטיס האשראי המסופק יהיה חסום מכל סיבה שהיא.

4 הזמנת חדר או רכישת שירותים דומים מהאתר.
4.1 על מנת להזמין שירות כזה או אחר מהאתר, על המשתמש למלא את כל הפרטים הנחוצים כפי שנדרש בטופס אשר באתר האינטרנט. על הטופס להיות מלא, ללא השמטה של כל אחד מחלקיו.

4.2 הזמנה תושלם רק לאחר קבלת אישור בדוא”ל מהאתר, בצירוף מספר אישור.

4.3 על אחריות המשתמש לוודא שאישור זה (מספר האישור) סופק על ידי האתר למשתמש.

4.4 המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ, (למעט באילת, אשר הוא אזור ללא מע”מ). תיירים פטורים מתשלום מע”מ. תושבי ישראל אינם פטורים ממע”מ.

4.5 מחירון הדולרי מיועד לתיירים בלבד– והוא אינו כולל מע”מ. תיירים פטורים מתשלום מע”מ.

4.6 במידה ולקוח ישראלי מעדיף להזמין באמצעות מחירון דולרי – אזי יש להוסיף את המע”מ לעלות הכוללת.

5 מדיניות ביטולים, עמלות ביטול ועמלות אי-הגעה.
5.1 “תנאי ביטול” –
5.1.1 48 שעות לפני ההגעה, בימים רגילים, לא יתבצע חיוב.
5.1.1.1 במידה ובוצע ביטול פחות מ 48- שעות טרם המועד, יחויב המשתמש בתעריף של יום אחד.
5.1.2 ביטול אשר יתבצע 7 ימים טרם המועד, במהלך תקופת החגים היהודיים והנוצריים ובחודש אוגוסט , לא יתבצע חיוב.
5.1.2.1 במידה ובוצע ביטול פחות מ 7- ימים טרם המועד, במהלך תקופת החגים היהודיים והנוצריים וחודש אוגוסט, יחויב המשתמש בתעריף של יום אחד.

5.2 אם המשתמש לא יופיע כלל, תחויב השהות המלאה.

6 צ’ק-אין וצ’ק-אאוט, וכן צ’ק-אאוט מאוחר.
צ’ק-אין: משעה 15:00
במהלך חודשים יולי-אוגוסט: משעה 16:00
צ’ק—אאוט: עד 11:00
צ’ק-אאוט מאוחר: אורחים יכולים לקבל מידע נוסף בנוגע לצ’ק-אאוט מאוחר על ידי שליחת דואר אלקטרוני לאתר, או לשאול בדלפק הקבלה בעת הגעה ולפני הצ’ק-אין לחדר.
צ’ק-אאוט מאוחר הינו תלוי ביום ובזמן, ויתקבל אישור ללא תשלום נוסף, זאת על בסיס מקום פנוי. מצד שני, צ’ק-אאוט מאוחר ייתכן בתשלום נוסף. תנאים אלו אינם ניתנים למשא ומתן.

7 מידע כללי
7.1 הנכסים השייכים לאתר אינם אחראים לכל אובדן, או גניבת חפצי ערך אשר המשתמש יכול לטעון לו במהלך שהותו באחד מהנכסים.

7.2 הנכסים השייכים לאתר לא יאפשרו לאורחים מתחת לגיל 11 להשתמש במתקני האתרים ללא ליווי מבוגר מעל גיל 21

7.3 למען הסדר הטוב, להלן ההגדרה של אורחים שונים:
תינוקות-פעוטות: עד גיל שנתיים. ייתכן תשלום נוסף.
ילד: מגיל שנתיים ועד גיל 12
מבוגרים: מגיל 12 ומעלה.

8 תמונות ואיורים.
מובן על ידי המשתמש, בעת הצפייה באתר, שהתמונות הינןן לשם המחשה בלבד. כל אי-דמיון אשר עלול להתרחש אינו הופך את האתר לאחראי על מסירת מידע שגוי.

9 מדיניות לגבי עישון:
העישון הינו אסור לחלוטין בכל רחבי המלון. לרבות חדרי אירוח, מסדרונות, בארים ובתי שימוש. מדיניות העישון חלה גם על אורחי הכנסים והאירועים.

10 מחלוקות:
אם תתרחש מחלוקת בין המשתמש לבין האתר ותנאיו, המחלוקת תהיה כפופה אך ורק לידי חוקי מדינת ישראל, ותחת שיפוט בתי המשפט של תל אביב, ישראל.

מלון גולדן ביץ’ תל אביב
כתובת: רחוב רציף הרברט סמואל 56, תל אביב, 6330308
טלפון: 03-5162727
פקס: 03-5161176